Industri

  • Prosjektering grunnarbeid og landskapsutforming
  • Innmåling og utsetting av byggdetaljer
  • 3D-scanning av bygg, fasader, byggdetaljer, installasjoner mm
  • Utarbeiding av BIM-data
  • Setningsmålinger av tomter, fundamenter, mm