Anlegg

  • Utarbeide 3D maskinstyringsdata
  • Utføre masseberegninger
  • Utsetting/ innmåling
  • Anleggsstikking
  • 3D-scanning av terreng, bygninger, tunneler, bruer etc
  • Utarbeide dokumentasjon basert på egne eller andres innmålinger
  • Prosjektering av veg, grunnarbeid og VA-anlegg
  • NVDB innmålinger