Bygg

  • Prosjektering grunnarbeid og landskapsutforming
  • 3D-presentasjoner grunnarbeid
  • Utarbeide arbeidstegninger og anbudsgrunnlag for grunnarbeid boligfelt, næringseiendommer og eneboliger
  • Utsetting av byggakser, bygg, tomter og grensemerker
  • 3D-scanning av bygg, fasader, installasjoner mm
  • Utarbeiding av BIM-data