Vi har solid og allsidig erfaring innen oppmåling, utstikking, dokumentasjon. Vi kan bistå med registrering av situasjon og terreng for planlegging av tiltak, og plassering og dokumentasjon av prosjekterte bygg og konstruksjoner. Vi har også lang erfaring med rekonstruksjon/måling av eiendomsgrenser. Vi har sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling/utstikking av tiltak.

 • Bygg og anleggs stikning.
 • Utsetting av geometriske punkter.
 • Masseberegning
 • Geometrisk kontroll.
 • FDV, Sosi dokumentasjon. (Innmåling av VA anlegg, vei anlegg, dyrkinger, etc.)
 • FKB, NVDB leveranse iht SVVs krav.
 • Assistanse til maskinstyring, (support, data prosjekter, etc.)

Har du behov for:

 • Byggstikking (utsetting av akser, kotehøyder og byggdetaljer) 
 • Anleggsstikking -Utsetting og påvisning av tomtegrenser. 
 • Innmålinger av vann, avløpsanlegg, kabler etc. 
 • As built dokumentasjon (som bygget) 
 • Prosjektering, utarbeide arbeidstegninger og anbudsgrunnlag for grunnarbeider til utbyggingsprosjekter som eneboliger, boligfelt og næringseiendommer. 
 • Profilering og masseberegning 
 • 3D-laserscanning av terreng, byggdetaljer og installasjoner. 
 • Utarbeide 3D-modeller/3D-maskinstyringsdata. 
 • NVDB (norsk veidatabase) innmålinger.

Spør om pris Kontakt